Η ΠΑΡΑΝΙΡΒΑΝΑ ΤΟΥ ΚΥΑΠΤΖΕ ΤΣΕΤΡΟΥΛ ΡΙΝΠΟΤΣΕ

Το στέμμα της υπέρτατης Αρχαίας Μεταφραστικής Σχολής,  το Πολύτιμο Πετράδι που Εκπληρώνει Όλες τις Επιθυμίες, ο Κύριος της Προστασίας, ο Κυάπτζε Τάκλουνγκ Τσέτρουλ Ρίνποτσε, πέρασε σε παρανιρβάνα στις 23 Δεκεβρίου 2015. Ο Κυάπτζε Ρίνποτσε εμφάνισε την τελική δραστηριότητα της μεταφοράς της φωτισμένης του πρόθεσης σε ένα άλλο πεδίο για να στρέψει προς το Ντάρμα τον νου εκείνων που πρόκειται να δαμαστούν. Έμεινε σε αυτόν τον κόσμο για 89 χρόνια, διαχέοντας αμέτρητο όφελος και ευτυχία στα όντα.
Με τις καρδιές μας ενωμένες με αφοσίωση, ολόκληρη η Σάνγκα του Μιντρολλίνκ κάνει τις τελετές για την Παρανιρβάνα του Κυάπτζε Τάκλουνγκ Τσέτρουλ Ρίνποτσε.
 
Η Εξοχότητά της η Μιντρολλίνγκ Τζέτσουν Κάντρο Ρίνποτσε προτείνει σαν την καλύτερη άσκηση για τέτοιες στιγμές, την άσκηση της Γκούρου Γιόγκα. Να προσευχηθούμε στον γκούρου με ολόκαρδη αφοσίωση, να συσσωρεύσουμε το μάντρα του Γκούρου Ρίνποτσε και να απαγγείλουμε προσευχές στον Γκούρου Ρίνποτσε.

Πρόσφατα Νέα